Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Ngói màu Nhóm 5 - Caribbean Breeze (M016)

Giá bán: Liên hệ (VAT)

MSSP:M016

Khối lượng:

Phí vận chuyển HCM 1000 VNĐ Tỉnh thành phố khác Thỏa Thuận

Nhóm màu Ấn tượng - Signature Collection

* Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm 

* Độ dốc tối thiểu: 17 độ

* Độ dốc tối đa: 90 độ

* Độ dốc tối ưu: 30 độ - 35 độ

* Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm

* Khoảng cách mè cho phép: 320 - 340 mm

* Số lượng viên/m2: 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

* Trọng lượng (xấp xỉ): 4 kg/viên

0902 369 078