Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Kết cấu nhà thép

Giá bán: Liên hệ (VAT)

MSSP:

Khối lượng:

Phí vận chuyển HCM 20.000 VND Tỉnh thành phố khác 40.000 VND

1. Cấu kiện khung chính

2. Cấu kiện thứ yếu

  

3. Hệ giằng

 

  

Sản phẩm cùng danh mục

Hiện không có sản phẩm cùng danh mục.