Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Hệ Sàn

Giá bán: Liên hệ (VAT)

MSSP:

Khối lượng:

Phí vận chuyển HCM 1000 VNĐ Tỉnh thành phố khác Thỏa Thuận

Kết cấu sàn tiêu chuẩn Nhà Thép Nhà Việt gồm một mặt sàn thép tựa trên các dầm phụ bắt cứng vào dầm chính của sàn. Nếu cần thiết, do tải trọng thiết kế lớn thì dầm chính cũng có thể tựa lên các cột trung gian. Cánh trên của dầm phụ liên kết sát ngay bên dưới cánh trên của dầm chính.

Tính kinh tế của hệ dầm phụ chịu ảnh hưởng của tại trọng tác dụng (tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng phụ thêm) và khoảng cách cột đỡ sàn. Có thể có sàn đa cấp, sàn đỡ thiết bị, lối đi trên mái và cầu thang, nếu có đầy đủ dữ liệu tại thời điểm báo giá.


 

Sản phẩm cùng danh mục

Hiện không có sản phẩm cùng danh mục.

0902 369 078