Đang tải dữ liệu...
036255591134939.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Hệ Cầu Trục

Giá bán: Liên hệ (VAT)

MSSP:

Khối lượng:

Phí vận chuyển HCM 1000 VNĐ Tỉnh thành phố khác Thỏa Thuận

Khi khách hàng cần có hệ cầu trục trong Nhà thép tiền chế, Nhà Thép Nhà Việt cung cấp Công xôn đặt vào cột hay kèo và dầm đỡ đường chạy. Chúng tôi cần có thông tin đầy đủ về hệ cầu trục của khách hàng để thiết kế và dự toán cho Nhà thép tiền chế có cầu trục.

 

Sản phẩm cùng danh mục

Hiện không có sản phẩm cùng danh mục.