Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

gạch ốp lát đỏ đậm

Giá bán: Liên hệ (VAT)

MSSP:CT 06B

Khối lượng:

Phí vận chuyển HCM 20.000 VND Tỉnh thành phố khác 40.000 VND

 

 

 

 

Mã hiệu

Kích thước

(mm)

Khối lượng

(kg/v)

Số lượng sử dụng

(v/m2)

CT 06B2
200x200x12 0,9 25
CT 06B2.5 250x250x12 1,46 16
CT 06B3 300x300x12 2,15 11
CT 06B4 400x400x14 4,4 6
CT 06B5 500x500x14 6,9 4
CT 06B6 608x608x14 10,5 2,7