Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

ngói mũi hài vuông

Giá bán: Liên hệ (VAT)

MSSP:M33

Khối lượng:

Phí vận chuyển HCM 1000 VNĐ Tỉnh thành phố khác Thỏa Thuận


Mô tả ngắn:

Kích thước (mm): 263x142x12

Trọng lượng (kg/v): 0,9

Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120

Độ hút nước (%): ≤ 8

Số lượng sử dụng (v/m2): 57