Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

gạch lát màu kem

Giá bán: Liên hệ (VAT)

MSSP:CT 06C

Khối lượng:

Phí vận chuyển HCM 1000 VNĐ Tỉnh thành phố khác Thỏa Thuận

Gạch lát màu kem

Mô tả ngắn:

Mã hiệu

Kích thước (mm)

Khối lượng (kg/v)

Số lượng sử dụng (v/m2)

CT 06C2

200x200x12

0,9

25

CT 06C2.5

250x250x12

1,46

16

CT 06C3

300x300x12

2,15

11

CT 06C4

400x400x14

4,4

6

CT 06C5

500x500x14

6,9

4

CT 06C6

608x608x14

10,5

2,7