Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Kiểm định tổng thể hệ giàn

Lượt xem: 3674

Kiểm định độc khả năng chịu lực của tổng thể hệ giàn

KIỂM TRA TỔNG THỂ HỆ GIÀN THÉP SIÊU NHẸ STEELTRUSS®

Tất cả các tính toán thiết kế đều được kiểm tra bằng thực nghiệm tại Trung Tâm công nghệ BlueScope Lysaght, một trung tâm thử nghiệm tiêu chuẩn thế giới được chứng nhận bởi Hiệp hội kiểm định quốc gia (NATA) của Úc.

                                                                                 kiểm tra tổng thể hệ giàn

                                                                                                        Kiểm tra sức chịu tải tổng thể giàn

kiểm tra sức chịu của liên kết

                                                                                                   Kiểm tra sức chịu tải lên kết vít

 

 
Các bài viết khác

0908 974 585