Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Văn Phòng Cty Địa Ốc Kim Gia Khang

- Chủ Đầu Tư: Nguyễn Văn Thắng

- Địa chỉ: Đường linh Trung, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Diện tích: 200 m2

- Hạn mục: Khung kèo 3 lớp, console

0902 369 078