Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Nhà Văn Phòng-Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu-Tân Uyên

CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

Chủ Đầu Tư: Nguyễn Sĩ Công

Địa chỉ CT: Đường D7, KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương

Hạn mục: Nhà xưởng công nghiệp, kèo thép 2 lớp cho mái văn phòng, căn tin, nhà bảo vệ, ngói màu Thái Lan

Diện tích:2000 m2

0902 369 078