Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Nhà thờ Bình Hòa-Bình Dương

Tên dự án: Nhà Thờ Bình Hòa

Chủ đầu tư:  Phan Phuc Hoa Construction Company Limited

Địa chỉ:  Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 3000 m2

Hạn mục: Khung kèo 2 lớp, ngói Thái Lan Cpacmonier.

Thời gian hoàn thành : Tháng 3/2014