Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Nhà ở cho người Italia - Vĩnh Cửu

Chủ Đầu Tư: Nguyễn Mạnh Tiên

Địa chỉ: Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Diện tích: 800 m2

Hạn mục:Khung kèo 2 lớp, console trang trí, ngói màu phẳng Prestige Thái Lan

0902 369 078