Đang tải dữ liệu...
036255591134939.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Khung kèo thép Long An- Anh Tuấn

Chủ Đầu Tư: Trương Anh Tuấn

Địa điểm: Thủ Thừa-Long An

Diện tích: 300 m2

Hạn mục: Khung kèo thép 2 lớp Steeltruss- Ngói Màu Thái Lan