Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Dự án Fusion Maia Phú Quốc

- Tên Dự Án: Dự án Fusion Maia Phú Quốc
- Chủ Đầu Tư: Trần Thái Gruop
- Nhà Thầu Chính: Hana Funiture
- Địa điểm: ấp Gành Gió, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
- Diện tích : 16000 m2.
- Hạn mục: Kèo trên mái bê tông lợp tấm tre.

0902 369 078