Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

CÔNG TRÌNH KHUNG THÉP MÀU ĐỒNG CHÚ SẾN-BẠC LIÊU

CÔNG TRÌNH KHUNG KÈO THÉP MẠ STEELTRUSS MÀU ĐỒNG NHÀ CHÚ SẾN-BẠC LIÊU

HẠN MỤC: KHUNG KÈO THÉP 2 LỚP SỬ DỤNG 2TC100.100, MÈ TS40.60 AZ200 G550 SỬ DỤNG NGÓI TRÁNG MEN ĐỒNG NAI 10 VIÊN

DIỆN TÍCH: 530 M2

THỜI GIAN THI CÔNG: 16/02/2019 - 28/02/2019

0902 369 078