Đang tải dữ liệu...
835651230712580.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

CÔNG TRÌNH KHUNG KÈO THÉP ANH VIỆT LONG THÀNH ĐỒNG NAI

CHỦ ĐẦU TƯ: NGUYỄN BÁCH HỒNG VIỆT

ĐỊA CHỈ: LONG THÀNH , ĐỒNG NAI

DIỆN TÍCH: 600 M2

HẠN MỤC: CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KHUNG KÈO 2 LỚP STEELTRUSS VÀ NGÓI MÀU THÁI LAN PRESTIGE THÁI LAN

0908 974 585