Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Xưởng tái chế hạt điều Mỹ Phước

Chủ Đầu Tư: UBND Huyện Mỹ Phước

Địa chỉ: Mỹ Phước - Bình Dương

Diện tích: 500 m2

Hạn mục: Kèo 2 lớp

0902 369 078