Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Vilas Đỉnh Việt

Chủ Đầu Tư: Lê Chí Hùng Việt

Nhà Thầu Chính: CÔNG TY TNHH TM XD ĐỈNH VIỆT

Địa Điểm: Lộc Ninh, Bình Phước

Diện tích: 500 m2

Hạn mục: Hệ kèo 2 lớp và hệ kèo trên mái bê tông, lợp ngói phawgnr Nakamura

0908 974 585