Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Vilas Đỉnh Việt

Chủ Đầu Tư: Lê Chí Hùng Việt

Nhà Thầu Chính: CÔNG TY TNHH TM XD ĐỈNH VIỆT

Địa Điểm: Lộc Ninh, Bình Phước

Diện tích: 500 m2

Hạn mục: Hệ kèo 2 lớp và hệ kèo trên mái bê tông, lợp ngói phawgnr Nakamura