Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Nhà Văn Phòng Cty TNHH Yuan Chang

Chủ Đầu Tư: Cty TNHH Yuan Chang

Địa Điểm: Đường Số 3, KCN Tam Phước, Đồng Nai

Hạn mục: Mái nhà văn phòng kèo 2 lớp lợp ngói

Diện tích: 500 m2

0902 369 078