Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Nhà văn phòng Cty Thanh Yên-Phan Thiết

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH TM DV THANH YÊN

Địa chỉ: KP2, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận

Diện tích: 400 m2.

Hạn mục:Kèo 2 lớp thép xanh cho mái nhà văn phòng

0902 369 078