Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Nhà ở cho người nước ngoài-Bình Quới

Chủ Đầu Tư: Ông NGUYỄN MINH NAM

Vị trí: 311 B Bình Quới, phường 28, Quận Bình Thạnh , TP.HCM

Diện tích: 300 m2

Hạn mục: Khung kèo 2 lớp lợp ngói Cpacmonior

0902 369 078