Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Mái Văn Phòng Cty Xử Lý Chất Thải Sonadezi

Chủ Đầu Tư: CTY CP DV SONADEZI.

Nhà Thầu Chính: Cty TM DV XD Cát Định

Diện tích: 700 m2

Hạn mục: Mái bánh ú kèo 2 lớp, ngói lợp Đồng Tâm

Địa Điểm: Ấp Nhân Hòa, Xã Tây Hòa, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai

0902 369 078