Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Lâm Sơn Resort

Chủ Đầu Tư: Archi Land

Ví Trí: xóm Kẽm – Xã Lâm Sơn – Huyện Lương Sơn – Tỉnh Hòa Bình

Tổng diện tích: 1000 m2 mái

Hạn mục: Kèo 2 lớp lợp ngói Nakamura-HP