Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

DỰ ÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG SÀI GÒN

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG SÀI GÒN

ĐỊA ĐIỂM: KCN BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG

DIỆN TÍCH: 1000 M2

HẠN MỤC: HỆ KÈO MÁI BÊ TÔNG STEELTRUSS® VÀ NGÓI MÀU SUNRISE

0902 369 078