Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Dự Án Nhà Ga Cáp Treo Tây Ninh

- Tên Dự Án: Nhà Ga Cáp Treo Công Nghệ Châu Âu

- Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

- Địa điểm: Núi Bà Đen, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Hạn mục: Mái nhà ga trên và nhà ga dưới và các hạn mục phụ trợ.

- Diện tích: 3000 m2

0902 369 078