Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Công trình TS.Nguyễn Ngọc Thương-Bình Chánh

Chủ Đầu Tư: TS.Nguyễn Ngọc Thương

Vị trí : : D20/35 Ấp 4 Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Diện tích: 200 m2

0908 974 585