Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

CÔNG TRÌNH KÈO THÉP DI LINH-LÂM ĐỒNG

Chủ Đầu Tư: Chú Trần Văn Khoa

Địa chỉ: Quốc lộ 22, Di Linh, Lâm Đồng

Diện tích: 300 m2

hạn mục: Keo 2 lớp Steeltruss sử dụng ngói Thái Lan M008

 

0902 369 078