Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

CÔNG TRÌNH KÈO THÉP DI LINH-LÂM ĐỒNG

Chủ Đầu Tư: Chú Trần Văn Khoa

Địa chỉ: Quốc lộ 22, Di Linh, Lâm Đồng

Diện tích: 300 m2

hạn mục: Keo 2 lớp Steeltruss sử dụng ngói Thái Lan M008