Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Công Trình Giám Đốc sở Tài Chính Đồng Nai

Chủ Thầu: Công ty TNHH Đỉnh Việt

Vị trí: Phường Đông Hòa –Dĩ An – Bình Dương

Diện tích:  350 m2

0908 974 585