Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Công trình cô Đào-Tây Ninh

- Chủ Đầu Tư: Nguyễn Thị  Đào

- Địa chỉ: 4/18 KP Hiệp Thạnh , P.Hiệp Ninh, TX.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Diện tích: 300 m2

- Hạn mục: Sử dụng kèo thép hợp kim Steeltruss 2 lớp lợp ngói

0902 369 078