Đang tải dữ liệu...
835651230712580.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

CÔNG TRÌNH CHÚ AN-CỦ CHI

Chủ Đầu Tư: LÊ VĂN AN

Địa chỉ: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Hạn mục: kèo 2 lớp, ngói màu Nakamura-HP N05

Diên tích: 300 m2

0908 974 585