Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

CÔNG TRÌNH ANH TOÀN-ĐỒNG NAI

CHỦ ĐẦU TƯ: ÔNG GIANG VIẾT TOÀN

DIỆN TÍCH: 200 M2

ĐỊA ĐIỂM: NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

HẠN MỤC: KHUNG KÈO THÉP 2 LỚP STEELTRUSS  NGÓI NAKAMURA NHẬT BẢN

0902 369 078