Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Công Trình Anh Hà - BQL Dự Án - Phú Quốc

Chủ Đầu Tư: Mai Văn Hà - Ban Quản Lý Dự Án Phú Quốc

Địa chỉ: khu phố 2, Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Diện tích: 200 m2

Hạn mục: Hệ kèo 2 lớp cho mái lợp ngói Tráng men

0908 974 585