Đang tải dữ liệu...
835651230712580.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Biệt thự vườn - Anh Tăng Nhà Bè

Chủ Đầu Tư: Đại Trường Tăng

Địa điểm: Nhà Bè

Diện tích: 260 m2

Hạn mục: Kèo 2 lớp cho mái  lợp ngói Nakamura N03

0908 974 585