Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Thép kết cấu STEELTRUSS C & Z

( 28-06-2013 - 02:00 PM ) - Lượt xem: 1923

Được cán định hình từ giải thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao theo tiêu chuẩn AS 1397 G450Z275, xà gồ STEELTRUSS Z & C section được cắt và đột lỗ tự động theo yêu cầu của khách hàng.

KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶT TÍNH HÌNH HỌC

  • Xà gồ STEELTRUSS® Z: Tiết diện Z có một cánh rộng và một cánh hẹp, với kích cỡ sao cho hai tiết diện cùng cỡ có thể chồng khít khiến chúng thích hợp cho việc nối chồng
  • Xà gồ STEELTRUSS® S: Tiết diện C có 2 cánh bằng nhau và phù hợp cho vượt nhịp đơn giản. Đối với nhịp ngắn hơn, chúng có thể được sử dụng liên tục trên 2 nhịp hoặc nhiều hơn với mối nối đối đầu, do đó giảm độ võng so với nhịp đơn. Xà gồ C không thể nối chồng.  

 

 

KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN Z & C

 

Các bài viết khác

0908 974 585