Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Khung kèo thép STEELTRUSS - 3D

( 28-06-2013 - 03:07 PM ) - Lượt xem: 1948

A. Hệ kèo thép 2 lớp:

 

 

B. Hệ kèo thép 3 lớp:

 

C. Hệ kèo cho mái bê tông

Các bài viết khác

0908 974 585