Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Khung kèo thép STEELTRUSS - 3D

( 28-06-2013 - 03:07 PM ) - Lượt xem: 1809

A. Hệ kèo thép 2 lớp:

 

 

B. Hệ kèo thép 3 lớp:

 

C. Hệ kèo cho mái bê tông

Các bài viết khác